خروجی فاز تحلیل بر اساس متدلوژی Sure Step مایکروسافت و پیشنهادهای من

تحلیل (Analysis) نخستین فاز پیاده‌سازی راهکارهای مایکروسافت است. این فاز خروجی های متعددی دارد اما مهمترین خروجی یا فرآورده این فاز سند نیازمندیهای کارکردی  (Functional Requirement Document) است؛ سندی که به اختصار اینجا FRD می گویند. FRD دستکم شامل بخش های زیر است (در سایت مایکروسافت چند نمونه FRD گذاشته شده است):

1- خلاصه / Summary

2- دیدگاه کسب و کار / Business Perspective

--- ساختار کسب و کار یا ساختار سازمانی

--- کاربران کسب و کار / Business Users

--- ارزشهای کسب وکار / Business Values (منطور مزایای راهکار برای کسب وکار است)

--- فرآیندهای کسب و کار / Business Processes

 

3- تشریح راهکار / Solution Overview

--- اجرای اصلی راهکار / Solution Key Components

--- نمودار زمینه راهکار / Solution Context Diagram (در واقع این بخش در نمونه FRD نبود اما به مدیر پروژه مایکروسافت گفتم که این نخستین نمودار شناخت و طراحی یک سیستم یا راهکار است و من بدون آن اصلاً سیستم را نمی فهمم، او هم پذیرفت) 

--- مدل داده راهکار / Solution Data Model (این بخش هم در نمونه FRD مایکروسافت نبود، اما من برای مدیر پروژه مایکروسافت استدلال کردم که نمی شود راهکار یا سیستمی را تحلیل و طراجی کرد بدون آنکه مدل داده/Data Model آن را مشخص نکرد؛ او هم پیشنهاد من را پذیرفت)

--- نیازمندیهای کارکردی / Functional Requirements

------ بر اساس کارکردهای اصلی سیستم، نیازمندیها دسته بندی می شوند. 

------ نیازمندی های کارکرد الف 

------ ...

--- نیازمندیهای غیرکارکردی / Non-Functional Requirements

------ نیازمندیهای عملکردی / Performance Req

------ نیازمندیهای امنیتی / Security Req

------ نیازمندیهای یکپارچه سازی / Integration Req

------ نیازمندیهای سیستم / System Req

------ دیگر نیازمندیهای غیرکارکردی

توضیح: بخش نیازمندیهای FRD چندان منظم نبود، تمام نیازمندیهای کسب وکار را بدون دسته بندی استانداردی در این بخش فهرست می کردند. به آنها گفتم که بهتر است از مرجع BABOK برای دسته بندی استفاده کنیم. آنها این پیشنهاد را هم پذیرفتند، کلاً نسبت به هر پیشنهاد جدیدی ، باز و مشتاق هستند.

به نظرم آمد، طراحان متدولوژی Sure Step مایکروسافت، چندان به اصول تحلیل  سیستم مسلط نیستند و یا به طور کامل از آن استفاده نمی کنند اما دستکم نسبت به هر پیشنهادی باز هستند.

سازمان مدیریت که بودم هم، از این پیشنهادها زیاد می دادم، برخی می‌پذیرفتند و برخی به هیچ قیمتی حاضر نبودند تغییری در روشهای پیشین خود بدهند. یادم می‌آید معمولاً پیشنهادهای تغییر یا اصلاح فرآورده‌ها و متدولوژی پروژه را مدیران سن و سال‌دار سازمان با کمال میل می‌پذیرفتند اما جوان‌ترهای پروژه مقاومت می‌کردند - نمی دانم از روی حسادت، کله شقی، رقابت یا هر چیز دیگری. هنوز نفهمیده‌ام چرا... 

/ 2 نظر / 88 بازدید

ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار می دهید.موفق باشید

fatemeh

با تشکر از زحمات شما جناب حقیقت ثابت و ممنون بابت فایل هایی که برایم میل کردین. آیا نیازمندی های غیرکارکردی برای پیاده سازی crm در هر پروژه ای ثابت است؟؟؟ و همین تعداد هستند که شما نام بردین؟ باتشکر