account,contacts و marketing lists

پرسش یکی از بازدیدکنندگان

"در هر دو قسمت بازاریابی و فروش account,contactsو marketing lists  وجود دارد, میخواستم بپرسم فرقی بین این قسمت ها در دو بخش بازاریابی و فروش وجود دارد یا اینکه مواردشان و مفهومشون یکی است"
پاسخ:
هیچ تفاوتی بین اینها نیست، فقط به دلیل اینکه در هر دو قسمت بازاریابی و فروش به این اطلاعات نیاز هست، لینک آنها در هر دو قسمت گذاشته شده است (در واقع سه قسمت)، اگر دقت کنید Contacts  و Accounts  در قسمت خدمات هم هستند. اینها تماماً یکسان هستند
/ 1 نظر / 44 بازدید
karimii

می خواستم بپرسم کسی که در microsoft dynamic crm قسمت leads رو پرمی کنه و بعد qualify و disqualify میکنه یک نفر هست یا چند نفرند؟