چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM Vision)

ترسیم و تدوین چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM Vision یکی از نخستین گام های پیاده سازی CRM در سازمان ها است. اما چشم انداز CRM چیست؟

چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM Vision):

  • تصویری از اینکه یک سازمان مشتری محور چه شکلی خواهد داشت.
  • به منظور خلق جایگاه رقابتی در بازار
  • مبتنی بر ارزشی که توسط برند سازمان تعریف و به جامعه معرفی شده است.
  • شرکت در چشم‌انداز آرمانی خود، ارتباطات خود با مشتریان را چگونه مدیریت می‌کند؟

گام های خلق و ترسیم چشم انداز CRM:

  • گام نخست: خلق یک چشم انداز موثر سازمانی مستلزم این است که مدیران سازمان:

اینکه CRM چه معنی‌ای برای سازمان دارد را تعریف کنند.
برای CRM هدف گذاری کنند.
تصویری که علاقمند هستند تا در نزد مشتریان هدف داشته باشند را ترسیم کنند.

  • گام بعدی: خلق مجموعه‌ای از ارزش‌های رقابتی و متمایز برند که به مشتریان عرضه می‌شود است.

این تصویر از منظر مشتری باید ترسیم شود و نه از منظر سازمان

  • گام نهایی: تعریف اینکه تجربه‌ی مشتری در شرایط متفاوت و برای بخش‌های متفاوت چگونه باید باشد.
/ 0 نظر / 37 بازدید