برگزاری همایش معرفی راهکارهای 2010 و 2011 مایکروسافت در سازمان مدیریت صنعتی

همایش معرفی راهکارهای 2010 و 2011 مایکروسافت در سازمان مدیریت صنعتی با توسط شرکت گستره نگار و با حضور مشتریان این شرکت برگزار شد.

من هم یک ارائه با عنوان معرفی تازه های Microsoft Dynamics CRM 2011 داشتم.

بعداً درباره این همایش بیشتر خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 19 بازدید