چین به جای هند!؟

بانک ANZ در حال جابجایی مرکز توسعه و پشتیبانی نرم افزار خود از هند به چین است! برداشت من:

- چین خیز برداشته است برای بازار نرم افزار که تا کنون در سیطره ی هند بود و به نظر می رسد که دارای مزیت رقابتی است زیرا یک بانک بدون تحلیل اقتصادی و هزینه  و فایده اینکار را نخواهد کرد.

بیچاره هند و بیچاره صنعت نرم افزار...

خدا به خیر کند.

/ 0 نظر / 88 بازدید