چهار استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM strategies)

شرکت ها پیش از پیاده سازی CRM لازم است که استراتژی CRM مناسب و متناسب خود را انتخاب کنند. این استراتژی مبتنی بر اهداف و استراتژی های کسب وکار شرکت می باشد. به نظر می رسد که چهار گونه ی متمایز از CRM قابل شناسایی باشد:

  1. کسب یا جذب مشتری (Acquisition)
  2. افزایش وفاداری مشتری (Loyalty)
  3. افزایش فروش به مشتری (Wallet-share increase)
  4. بازگرداندن مشتری (Retention or Win back)

با در نظر گرفتن قاعده ی اساسی تمرکز، توصیه می کنم که شرکت ها یک یا حداکثر دو استراتژی را برای هر بخش از بازار یا مشتریان و SBU های خود مد نظر قرار دهند.

/ 1 نظر / 84 بازدید
نگار

سلام در زمینه ارتباط با مشتری یا وفاداری کتابی هست ک بتونم از نت دانلود کنم؟