نحوه مدیریت سرنخ های (لیدهای) فروش در مایکروسافت CRM

یکی از مهمترین فعالیت های کارکنان بازاریابی (بازاریاب‌ها) جستجو به دنیال سرنخ های فروش است. یک سرنخ فروش (Lead) شرکت یا شخصی است که می‌تواند مشتری ما باشد- دقت کنید که سرنخ مشتری بالقوه است، ممکن است که اضلاً ما را نشناسد. این یکی از تفاوت های سرنخ با فرصت است.

یکی از نقاط قوت Microsoft Dynamics CRM گردش‌کار مدیریت سرنخ ها یا همان مشتریان بالقوه است.

این گردش کار سه مرحله دارد:

  1. خلق و ایجاد سرنخ
  2. تبدیل سرنخ 
  3. بستن فرصت (تعیین تکلیف فرصت)

شکل زیر این گردش کار را نشان میدهد:

/ 0 نظر / 115 بازدید