کتاب Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Dummies یک مرجع آموزشی بسیار خوب

کتاب Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Dummies  یکی از ساده فهم ترین و ساختاریافته ترین مراجع آموزشی است که در زمینه آموزش Dynamics CRM دیده ام. کتاب از بخش های زیر تشکیل شده است:

بخش 1: مبانی Dynamics CRM

بخش 2: تنظیمات اولیه

بخش 3: مدیریت فروش

بخش 4: مدیریت بازاریابی

بخش 5: پشتیبانی از مشتریان

بخش 6: ده تایی ها

 

کتاب را از اینجا می توانید دانلود کنید.

/ 0 نظر / 35 بازدید