Microsoft CRM Fit Gap Analysis

Functional Requirements Document (FRD) -->> Fit Gap Analysis spreadsheet

درست بعد از تهیه FRD و در حالیکه هنوز FRD به تائید کارفرما نرسیده بود (اینجا هم فرآیند بازنگری و تائید سند طولانیه، البته نه به اندازه‌ی ایران)، مدیر پروژه مایکروسافت فایل اکسلی رو برام ارسال کرد به نام Fit Gap Analysis و از من خواست که اون رو تکمیل کنم (البته فقط بخشهای standard feature و Configuration را) و بعد برای دیگر اعضای تیم بفرستم  (برای تکمیل بخشهای Workflow و Customisation).

این فایل قرار نیست که در اختیار کارفرما قرار بگیرد و کاربرد داخلی دارد. هدف از این تحلیل, شناخت میزان همخوانی نیازمندیهای کارفرما با امکانات موجود CRM و همچنین میزان سفارشی سازی و توسعه برای نیازمندهای ویژه است. کاربرد اصلی آن هم برآورد تلاش و زمان لازم برای پیاده سازی نیازمندیهای کارفرما در CRM است.

در این تحلیل, روش یا راهکار پیاده سازی نیازمندها به چهار دسته تقسیم بندی میشوند:

  1. Standard Feature (نیازمندهایی که راهکار آنها به صورت آماده در CRM وجود دارند)
  2. Configuration (نیازمندی هایی که نیاز است سیستم را پیکره بندی کرد بدون نیاز به برنامه نویسی یا توسعه)
  3. Workflow (نیازمندیهایی که با امکان گردش کار پیاده سازی خواهند شد)
  4. Customisation (نیازمندیهایی که نیاز است تا توسعه و برنامه نویسی برای آنها انجام شود)
مشخص است که موارد آخر نیاز به زمان و تلاش بیشتری دارد. 
پس از تحلیل Fit Gap مشخص شد که پراکندگی تلاشها در این چهار دسته به صورت زیر است:
  1. Standard Feature: 6%
  2. Configuration: 51%
  3. Workflow: 0
  4. Customisation: 26%
این اعداد گویای وافعیت های جالبی درباره پروژه هستند، مثلاً این پروژه هیچ نیازی به طراحی گردش کار ندارد، یا نیمی از نیازمندیهای پروژه با پیکره بندی سیستم قابل تحویل است. همچنین جزئیات بیشتری هم فایل به شما نشان میدهد که فرصت اشاره به همه آنها نیست.
این فایل اکسل بعد از کلی مطالب راهنما و برگه های محاسباتی یک جدول اصلی دارد که برای هم نیازمندی باید تکمیل شود. ستون های این جدول را در ادامه توضیح می دهم:
Req. ID: شناسه نیازمندی
Req. Description: تشریح نیازمندی
priority: اولویت نیازمندی
Category: راهکار پیاده سازی بر اساس چهار دسته بالا
Standard features comments: توضیحات مربوط به استفاده از امکانات سیستم
CRM design notes: یادداشت های طراحی
originated by: سند مادری که نیازمندی در آن تشریح شده است
estimated hours: مدت زمان لازم برای پیاده سازی راهکر

 

/ 0 نظر / 89 بازدید