سمینار یک روزه CRM در سندیکای صنایع و تجهیزات برقی

سمینار یک روزه مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات با رویکرد CRM در سندیکای صنایع و تجهیزات برقی (صباکار) برگزار شد. در این سمینار ابتدا اصول، مفاهیم و استراتژی های CRM مطرح شد و سپس به مرور فرآیندها و بهروش های بازاریابی، فروش و خدمات و درنهایت ارائه امکانات نرم افزار Microsoft Dynamics CRM پرداخته شد.

/ 0 نظر / 23 بازدید